Instalacje elektryczne  od 25 zł Przykładowy kosztorys instalacji
 Prowizorka budowlana napowietrzna bez słupa  1700 zł  dodatkowo opłaty w RE
 Prowizorka budowlana napowietrzna na słupie ŻN 10  2400 zł dodatkowo opłaty w RE
 Zdanie do gminy lub RE  od 500 zł  sprawdzenie instalacji 100 zł
 Pomiary  pomiar 5 zł  protokół 100zł
 Projekty instalacji  od 800 zł    

 

 

Przykładowy kosztorys wykonania instalacji elektrycznej pokazuje prosty sposób kosztorysowania,

daje możliwość samodzielnego stworzenia kosztorysu przez inwestora.

Przedstawione w nim są najbardziej typowe zestawienia doboru materiałów i czynności roboczych

Dla bardziej skomplikowanych zamierzeń przewidziane jest użycie programów do kosztorysowania

np. Norma